Etkinlikler

2017
2 yaş sendromu

DÖRT MEVSİM GELİŞİM ANAOKULU 2 YAŞ SENDROMU SEMİNERİ

2 yaş sendromu gerçekten bir sendrom mu yoksa çocuğun kendini gösterme,büyüdüm bende varım deme şekli mi?


Bir çocuğu düşünün varlığını göstermek için; “anne-baba gel bir oturalım şu bendeki gelişimi,değişimi paylaşalım” diyebilir mi? O halde kendini göstermek için ağlayacak,öfkelenecek,inatlaşacak,bir şeyleri yerlere atacak ki ilgi çekecek vve bu şekilde büyüdüğünü gösterecek.Bu davranışlar anne-babaya otoriteye karşı gelme davranışı olarak algılanmamalı.Çocuğu anlama ve sanki normal koşuyormuş gibi sakin dinlemeye çalışalım.Bakın nasıl sonuç elde edeceksiniz.Meğer çocuğunuzun ne kadar büyüdüğünü fark edecek ve daha mutlu olacaksınız.

2016
çiğdem taşlıdan anaokulu

ÇİĞDEM TAŞLIDAN ANAOKULU

Çiğdem Taşlıdan anaokulunda 2016-2017 eğitim ve öğretim yılının ikinci Aile Eğitim Semineri verilmiştir. Bu seminerde okul öncesi dönemde çocukların Nörolojik ve gelişim özelliklerine göre öğrenme güçlüğü ve dikkat eksikliğinin belirtileri ve nasıl tespit edileceği üzerine durulmuştur.

Okul öncesi dönem yoğun örgün eğitim öncesi çocukların duygusal, psikolojik, davranışsal ve akademik gelişimi için son derece önemlidir. 3-6 yaş arasını kapsayan bu dönemde çocukların çok iyi gözlemlenmeli ilgi ve yeteneklerine göre geleceği şekillendirilmelidir.

Geleceği şekillendirirken öğrenmenin önündeki engeller tespit edilmeli tedbirler alınmalıdır. Bunların başında gelen öğrenme güçlüğü ve dikkat eksikliğinde bu dönemde tespit edilmektedir.

Öğrendiğini çabuk unutma okulda ve etkinliklerde sıkılma okula derse isteksizlik, boyama, karalama, kesme gibi okul öncesi çalışmalarda belirgin başarısızlık, motivasyonunun düşmesi çabuk dağılması ve aşırı oyuna düşkün olması gibi belirtiler. Seminerin ana konusunu oluşturmuş verimli bir etkinlik düzenlenmiştir.

gurur okulları

GURUR OKULLARI ÖĞRETMEN EĞİTİM SEMİNERİ

Öğrenci ve öğretmen tutumlarında öfke ve öfke kontrolü konusu ele alındı. Anaokulundan başlayarak lise sürecine kadar öğretmenlerin sınıf içi pozitif disiplin sağlayabilmeleri için öncelikle öfkenin kaynağını bilmeleri gerekir. Kaynağı nedeni bilinen bir davranışı çözümlemek yada mücadele etmek daha kolaydır. O halde öfkenin kaynağı ne olabilir. Yetersizlik - acizlik - haksızlığa uğrama duygusu - savunma duygusu gibi hislerden oluşur. Ancak dikkat eksikliği, öğrenme güçlüğü olan öğrencilerde belli bir süre sonra derse olan ilgisi azalacağı için sıkılma davranışına dönüşeceğinden öfkeye yol açabilir.
Öğretmenin aşırı kıyaslayıcı, tehditkar davranışları da öğrencileri öfkelendirmektedir. Öfke anında bireyin neden öfkelendiğini sonunda ne kazanacağını ve ne kaybedeceğini düşünmesi problemin çözümünü kolaylaştırır.


Öfke sadece bir davranış bozukluğu olarak ele alınır ve dar bir çerçevede tutulursa çözümü zor olur. Geniş bir alanda gerekiyorsa ekip yaklaşımı ile ele alınmalı ve çözüm odaklı düşünülmelidir.


Çünkü öfke insani bir davranıştır.

okula uyum

FİNAL OKULLARI OKUL FOBİSİ VE OKULA UYUM SORUMLARI SEMİNERİ

Bir çocuk düşünün hayalleri var. Formasını giyecek, okula gidecek yeni ve mis kokulu kırtasiye malzemeleri ile dersi dinleyecek ve bir an önce büyüyecek. Okula geliyor ve o da ne? içinde bir anda sıkıntı başlıyor, daralıyor, ağlamalı oluyor sanki terk edilmiş gibi, koca dünyada tek başınaymış gibi gibi hissediyor ve hayalleri yıkılıyor. Bu arada ebeveynlerinde okulla ilgili baskı yapmaları sınıfta öğretmenin anasınıfındaki gibi davranmaması, tuvalete bile tek başına gidiyor olması ayrıca akşamları da sayfa sayfa ödev yapması da ayrı bir hayal kırıklığı…

Bu anlatımlardan da anlaşılacağı gibi çocuğunuzun iç dünyası oldukça karmaşık ve şaşkın. Peki ne yapılabilir. Öncelikle sakin kararlı davranılmalı… Aşırı açıklama, aşırı güvence vereyim derken daha çok stres yükleyebilirsiniz.

Unutulmaması gereken şey okula başlamak için bir devrimdir. Dolayısıyla bu süreçte çocuğun duygularını anlamak empati kurmak doğru bir yaklaşımdır. Sürekli açıklama yapmak, tembihlemek güvence vermek risk oluşturabilir.

çi̇ğdem taşlidan okullari ai̇le eği̇ti̇m semi̇nerleri̇

ÇİĞDEM TAŞLIDAN OKULLARI AİLE EĞİTİM SEMİNERLERİ

Çiğdem Taşlıdan Okulları Aile Eğitim Seminerleri

Bölgemizde ilk ve köklü anaokulu olarak üç şube ile Eğitim ve Öğretim hayatına devam etmekte olan saygın bir kuruluştur. Bu saygınlığa yakışır Aile ve Öğretmen Eğitim Programları uygulanmıştır. Bunlardan bazıları

Öğretmenlere;

 • Çocuklarda iletişim ve pozitif disiplin 
 • Farklı gelişen bireylerin tespiti, yönlendirilmesi ve takibi,
 • Görüşme teknikleri çatışma çözme,
 • Ailelere 8 ayrı oturumda
 • Davranış bozukluğu ve baş etme yolları,
 • Dikkat eksikliği, öğrenme güçlüğü, okul öncesi dönemde belirtileri,
 • Anne - baba tutumları,
 • Yalan bir kaçış mı, yardım çağrısı mı?
 • Konuşma bozuklukları,
 • Liderlikte öfke kontrolü,
 • Çocuklarda sınır koymak,
 • Korku, fobi, kaygı da ailenin rolü

bi̇lge kolejleri̇ ai̇le eği̇ti̇m semi̇ni̇neri̇

BİLGE KOLEJLERİ AİLE EĞİTİM SEMİNİNERİ

Çocuklarda sınır koymada anne - baba yaklaşımı konulu seminer işlenmiş, çalışmalar ailelerle paylaşılmıştır. 

Çocuklarda sınır koyma, kavramı ifade edildiğinde genellikle yasak koyma, sınırlama gibi kavramlar algılanmaktadır. Halbuki sınır koyma çocuğun bilişsel ve duygusal gelişimi açısından pedagojik kurallara uygun kararlı davranışlar bütünüdür. Bebek dünyaya geldiğinde konuşma yetisi olmadığı için bütün ihtiyaçlarını yada rahatsızlıklarını ağlayarak ifade eder. Dolayısıyla ağlama bir iletişim aracıdır. Kakası geldiğinde ağlar, acıktığında ağlar, susadığında ağlar ve sıkıntısını ifade eder ama anne ve babalar genellikle bu ağlamayı çocuğun acı çekiyormuş gibi algılarlar. Panikle çocukla ilgilenirler. Yani sınır koyma daha bebeklikten itibaren ebeveyn tarafından sabote edilir. Anal dönem olan 1-1,5 , 3-3,5 yaş arası çocuğun bir yetişkin gibi ilk kez bir eylem yaptığı dönemdir. Yani kakasını tuvalete yapma davranışını yetişkinlerle aynı davranış olduğu için özel bir durumdur. Ancak çocuğun ürkek davranışları, korkuları ve gelgitleri anne-baba tarafından iyi yönetilemediği için sınır koymada sıkıntı yaşanmasına ve tuvalet eğitiminin çocukta korku ve kaygıya yol açmasına sebep olabilmektedir. 

Ayrıca okul çağı döneminde çocuğu okula gönderirken çocuğa aşırı açıklama yaparak kaygı yüklenmesi, okula bırakma ve alma saatlerinin bir vedalaşma ve kavuşma seremonisine dönüşmesi çocuğun okula uyumunu, bağımsızlaşmasını, sağlıklı bir şekilde anneden kopmasını güçleştirmektedir.

Kısaca hayatımızın her döneminde çocuklarımıza kuralları uygulama ve olumlu davranış geliştirme açısından sınırlarımız net olmalıdır.

ni̇şantaşi üni̇versi̇tesi̇ çocuk geli̇şi̇mi̇ ve eği̇ti̇mi̇ bölümü öğrenci̇ semi̇neri̇

NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİ SEMİNERİ

Çocuk Gelişimi uzmanı olarak dikkat eksikliği ve öğrenme güçlüğünü tespitinde tedavisinde ve yönlendirilmesinde çağdaş yaklaşımlar öğrencilerle paylaşılmış uygulama örnekleri verilmiştir.

Çocuk gelişimi bölümünün özellikle günümüzde popüler bir bölüm olduğu insanlarında çocuk problemi konusunda farkındalığın arttığı ve beklentilerinin de yükseldiği görülmektedir. Bu nedenle çocuk gelişimi uzmanı olarak bireyin öğrenme güçlüğü, dikkat eksikliği, konuşma bozukluğu, gelişim geriliği, davranış ve alışkanlık bozuklukları ile aile tutumları alanlarında derinlemesine bilgi sahibi olmak , tespit, yönlendirme, takip konusunda çağdaş yaklaşımları uygulamak gerektiği paylaşılmıştır. Asila Eğitim ve Danışmanlık Merkezi olarak Beylikdüzü’nde birçok kez hem stajer olarak hem de uzman olarak bir çok defa çocuk gelişimi alanından arkadaşlarla çalışma yaptık. Beylikdüzü bölgesi ve çevre bölgelerde yapılan çalışmalardan örnekler verildi. Merkez olarak Beylikdüzü’nde her zaman uygulama ve yönlendirme ile ilgilide destek alabilecekleri paylaşıldı.

toplumdaki̇ çocuk alerji̇si̇ ve sağlıklı beslenme farkındalığı sempozyumu

TOPLUMDAKİ ÇOCUK ALERJİSİ VE SAĞLIKLI BESLENME FARKINDALIĞI SEMPOZYUMU

Toplumdaki çocuk alerjisi ve sağlıklı beslenme farkındalığı sempozyumunda alerjik problemi olan çocukların günlük yaşam becerilerinde zorunlu olarak kısıtlamalara maruz kalmaları bu kısıtlamaları uygularken ailelerin zorluk çekmesi ve çocuğa karşı aşırı korumacı tutum sergilemeleri nedeniyle hem çocuktaki duygusal gelişimi hem de varsa kardeşi ya da kardeşlerini aile tarafından ihmal edilmesine yol açmaktadır. Aile çocuktaki alerjik probleme o kadar odaklanmıştır ki çocuğun yaşından kaynaklı problemleri bile alerjiye bağlayarak problemlerin çözümünü güçleştirmektedir.Ayrıca alerjili çocuğun aileleri kendi özel hayatlarına da sınırlama getirerek sahip oldukları tıbbi probleme psikolojik problemlerde eklemektedirler. Doğrusu alerji tedavisi devam ederken psikolojik destek alınması da gerekmektedir.

Alerjik problemler çocuğun günlük yaşam belirtisini olumsuz etkilemektedir, akranları gibi bağımsız hareket edememekte sürekli olarak kendini kontrol etmek sınırlamak zorunda kalmaktadır.Bu süreç çocuk tarafından normalleştirilmiş gibi görünsede bastırdığı problem ve duyguları olabilmektedir. Bazen bu durum salgırganlık -öfke nöbeti – tırnak yeme- alt ıslatma- dışkı kaçırma- uyku ve yemek bozukluğu olarak eşlik edebilmektedir. Alerji ile uğraşırken çocuğunuzu kaybetmemek için alerji problemini günlük hayatınızın bir parçası olarak kabul ederek çocuğunuzun bu problemi kullanarak her istediğini yaptırmasına izin vermeden hayatınızı sürdürmeniz gerekir.

2015
i̇hlas kolejleri̇ öğretmen ve ai̇le eği̇ti̇m programları

İHLAS KOLEJLERİ ÖĞRETMEN VE AİLE EĞİTİM PROGRAMLARI

İhlas Kolejlerine öğretmenler ve ailelere ayrı ayrı eğitim programları uygulanmıştır. Bu eğitimler seminer şeklinde gerçekleştirilmiştir. Seminerlerden bazıları;

Anne - Baba eğitim programında verilen eğitimler

Çocuklarda Davranışı Değiştirme

Okulda Davranış Geliştirme semineri verilmiştir. Bu seminerde çocuklarda öfke, saldırganlık, inatlaşma, karşı gelme, kardeş kıskançlığı, yalan gibi konular ele alınmış ailelere uygulamalı olarak neler yapılabileceği gösterilmiştir.

Üstün Zekalılar ve Eğitimi

Üstün zeka bir avantaj mı dezavantaj mı? sloganıyla başlayan seminerde üstün zekanın belirtileri, tespiti ve neler yapılabileceği paylaşıldı.Üstün zekalı çocuklar ayrı bir okulda sadece bu tip çocuklara eğitim veren yerlere mi gitmeli, yoksa kendi akranlarıyla aynı sınıfta mı devam etmeli tartışıldı. Seminer ailelerle soru- cevap şeklinde tamamlandı.

Dikkat eksikliği ve Öğrenme güçlüğü

Dikkat eksikliği öğrenme güçlüğü nedir, arasındaki farklılıklar ve nasıl tespit edildiği paylaşıldı. Örnek vakalar verilerek soru – cevap şeklinde seminer tamamlandı.

Baba Eğitim Programı

Çocuk yetiştirme sadece annenin sorumluluğunda değildir. Baba anneyle birlikte sorumluluğu almalı ve destek olmalıdır felsefesi ile seminer gerçekleştirilmiştir. Seminere İhlas koleji velilerinden sadece babalar katılmıştır.

Öğretmen Eğitim Programı

 • Öğrenme güçlüğü, dikkat eksikliği tespiti ve takibi işlendi.
 • Çocuklarda sınır koyma etkili iletişim ve paylaşım.
 • Verimli ders çalışma ve sınıf içi pozitif disiplin işlendi.