Çocuk Danışmanlığı

çocuk danışmanlığı beylikdüzü

Çocuğun içinde bulunduğu çevre, okul hayatı, anne baba ve kardeşleriyle olan iletişimİ bir bütün olarak değerlendirilir, gerek nörolojik ve genetik, gerekse psikolojik ve davranışsal problemlerini takip, yönlendirme ve terapi sürecidir. Çocuk psikolojisi doğal olarak geniş bir yelpazeyi kapsamaktadır. Ama biz bu grubu Özel Eğitim ve Psikolojik Danışmanlık olarak ikiye ayırabiliriz.

Özel Eğitim

Gecikmiş konuşma, telaffuz bozukluğu, dikkat eksikliği, öğrenme güçlügü, disleksi, diskalikuli, disgrafi, okuma yazma yetersizliği, hiperaktivite, zihinsel yetersizlik, üstün zeka, otizm, işitme engelli çocukları kapsayan özel eğitim ve psikolojik danışmanlık sürecidir.

Psikolojik Danışmanlık

Davranış Bozukluğu, uyum problemi, kardeş kıskançlığı, depresyon, stres, yalan, çalma, internet - telefon bağımlılığı, fobiler, tırnak yeme, parmak emme, alt ıslatma, dışkı kaçırma, saldırganlık, öfke, içe kapanma, utangaçlık, çekingenlik, karşı gelme, okula isteksizlik, okuldan kaçma, okul fobisi, evden kaçma, kaygı bozukluğunu kapsayan psikolojik danışmanlık sürecidir.
Aileler hangi durumlarda psikolojik desteğe ihtiyaç hisseder;

  • Çocukla iletişim ve kural koyma problemleri,
  • Öğrenme güçlüğü veya dikkat eksikliği sorunu, okul başarısızlığı,
  • Okula isteksizlik ve okul fobisi,
  • Korku, kaygı ve davranış problemleri
  • İnternet , bilgisayar, telefon bağımlılığı,
  • Zihinsel ve bedensel gelişim problemlerinde

Bu alanlarla ilgili profesyonel destek ve takip çocuğunuzun geleceği açısından önem taşımaktadır.

Çocuk Danışmanlığı. Çocuk Psikoloğu, Beylikdüzü Çocuk Psikoloğu